Inderskærm på den klassiske bil. Perform tildannes enkelt med gummihammer og sandpose, fæstnes med Perform klæber og selvskærende skruer med stort hoved. Perform dæmper støj fra stive højhastigheds dæk

Inner guard of the classical car. Perform is shaped easily with a rubber hammer and sandbag and fastened with Perform Adhesive and selfcutting screws with a big screw head. Perform keeps the noise from stiff, high-speed tyres down.