Perform formes bedre og lettere end bly. Vægten er 1/3. Værktøj: Gummihammer. Lille sandpose ”hammer” giver på kortest tid et flot resultat

Perform is formed better and more easily than lead. The weight is 1/3. Tool: Rubber hammer. A small sandbag “hammer” yields a fine result in the shortest time.