Glasoverdækning mellem 2 bygninger. Aluminium inddæknings-skinner er nederst skiftet til Perform i et stykke. Efter montering af Perform er årlige utætheder udeblevet. Farum 2001

Glass flashing between two buildings. Aluminium flashing rails have been replaced at the bottom by Perform in one piece. After perform was mounted, annual leaks were avoided. Farum. 2001