Aftræk fra naturgasfyr. Slangerup Forår 2003

Outlet from natural-gas furnace. Slangerup. 2003