Introduktion til Perform


Hvad kan Perform?
Perform er udviklet som et håndværksmæssigt attraktivt og miljøvenligt alternativ til bly.

Fra 2002 måtte der ikke længere benyttes bly på nye tage i Danmark.
Miljøstyrelsen har støttet udviklingen af Perform. (Rapport, se under udgivelser)

Perform anvendes til inddækning på tage med belægning af bølgeformede teglsten, eternit og lignende profilerede tagplader. (En inddækning er en tætning mellem taget og fx en skorsten).

Perform er meget velegnet da det er let at forme, kan forlænges og forkortes og forblive stabilt selvbærende i den tildannede facon.


Hvad er Perform?
Perform er en komposit bestående af et aluminiumsgitter som er indstøbt i gummi. Perform har størst strækevne i længderetning og størst stivhed i bredderetning.
Denne egenskab kan udnyttes ved montering.

Hvordan monteres Perform?
En lille ombukning af Perform langs en eller flere kanter, giver en flot afslutning, og større stivhed.
Formes der mod et underlag, giver Perform hammeren flot resultat på kort tid.

Perform kan sammenføjes mod sig selv, og mange andre materialer.

Der er flere muligheder for sammenføjning og fastgørelse fx:

  • Falsning, evt. kombineret med Perform klæber. Perform klæber består af samme silanmodificerede polymer som gummiet i Perform pladen.
  • Limning med Performklæber. Ved limning til porøse materialer som beton, mursten og ubehandlet træ anbefales brug af Perform primere.
    Lim skal være i ro under hærdning. Samlinger kan fastholdes med skruer eller Perform sekundklæber.
  • Mekanisk fastgørelse ved hjælp af nitter søm eller skruer, med et passende
    stort hoved som fx tagpapsøm.

Perform er egnet for individuel overfladebelægning.

Perform leveres gennemfarvet i farverne: sort, grå og teglrød.

Det er muligt ved hjælp af Perform klæber at pålægge en overflade af andre materialer, som eks. skiferstrøelse som kendes fra tagpap.

På billedet er vist en belægning med reflekterende glasperler. Ender er ombukket så der dannes en blød afslutning.